Yerel İşletmem Harita Hizmeti

Danışmanlık & Hizmet Sözleşmesi

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Kullanım Koşulları

 • Bu SİTE'de sunulan hizmetler Yerel İşletmem Harita Ve Yazılım Hizmetleri . (bundan böyle kısaca "yerelisletmem" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi yerelisletmem olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi yerelisletmem’e aittir.
 • SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, yerelisletmem tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 • 2.1. Sözleşmenin Konusu
 • İşbu Sözleşme’nin konusu, yerelisletmem’un, Müşteri tarafından belirtilen noktalara ait bilgi ve lokasyonların (“Yer Bilgileri”) yerelisletmem haritalarının görüntülendiği anlaşmalı navigasyon cihazlarına, Google Haritalara, Yandex Haritalara kaydetme ve güncelleme hizmeti ile ilgili olarak Tarafların birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları konularının tespiti ve yerine getirilmesi hususlarını içerir.
 • İşbu Sözleşme'nin onaylanmasından itibaren Yer Bilgileri’nin yerelisletmem tarafından yerelisletmem’un anlaşmalı olduğu navigasyon cihazlarına, Google Haritalara, Yandex Haritalara kayıt edilmesinden sonra, yerelisletmem Yer Bilgileri’ni Müşteri için yapacağı çalışmalar dışında kendi yapacağı projelerde kullanma hakkını saklı tutar.
 • İşbu Sözleşme ile yerelisletmem ve Müşteri aşağıda sıralanan yükümlülüklerini ve hizmet için belirlenen bedeli ödemeyi, belirtilen plan dahilinde tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ederler.

2.2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • Navigasyon için Başlangıç: yerelisletmem’a ait navigasyon haritaları yılda en az 2 (iki) kere güncellenmekte olup; Müşteri’nin iletmiş olduğu Yer Bilgilerinin anlaşmalı navigasyon cihazlarında yayınlanma süreleri farklılık gösterebilir.
 • Navigasyon için MECRA: Haritaların yayınlanma süreleri yerelisletmem’un ilgili navigasyon firmaları ile olan anlaşmaları süresince geçerlidir. Ayrıca yerelisletmem navigasyon haritası kullanarak piyasaya yeni girecek olan cihazlarda da Müşteri’ye ait işbu Sözleşme kapsamındaki noktalar için, ayrı bir ücret ödenmesine gerek olmaksızın Yer Bilgilerini iletecektir. yerelisletmem, anlaşmalı olduğu navigasyon cihazlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. yerelisletmem, bu gibi bir değişiklikte mevcut kayıtlı verilerin iş ilişkisini sonlandırmış olduğu şirketin kayıtlarından silinmesi ve daha fazla bu şirketin kayıtlarında saklanmaması için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır.
 • Sözleşme süresi içerisinde Müşterinin adres değişikliği ya da yayınlanan diğer bilgilerinde meydana gelen değişiklikler, yerelisletmem SİTE’sinde düzenlendiği takdirde Navigasyon verisindeki ilk güncellemede düzeltilecektir.
 • Çalışmalar sözleşme tarihinde işleme konulur ve müşteriden verilerin teslim alınıp işlenmesi başlangıcı ile satın alınan süre boyunca geçerlidir.
 • Navigasyon cihazları içerisinde bulunan haritalar yılda en az 2 kere güncellenmektedir.
 • Google Haritalara Kayıt Hizmeti, Google’ın servis politikası ile uyumlu olmak durumundadır. Google’ın Haritalar kısmında yapacağı değişiklik hakkı saklıdır. Google Haritalar alt yapı değişiklikleri nedeni ile görüntülemeyi taahhüt ettiği alanları kaldırabilir, değiştirebilir.
 • Yer Bilgileri yerelisletmem’in SİTE’si üzerinden eksiksiz olarak bilgi girişlerini sağlanacaktır.
 • yerelisletmem hizmet süresi boyunca müşteri taleplerini SİTE üzerinden gelen bildirimlere göre gerçekleştirecektir. SİTE üzerinden bildirilmemiş değişiklik talepleri yerelisletmem tarafından dikkate alınmayacaktır.

3. Süre

 • İşbu Sözleşme onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer ve satın alınan süre boyunca yürürlükte kalır. Süre sonundan 15 (onbeş) gün öncesinde Müşteri yazılı olarak bilgilendirilecek yenileme satın alınması durumunda satın alınan süre boyunca sözleşme geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme onaylanmasından sonra ödeme peşin olarak gerçekleştirilecek olup akabinde yerelisletmem çalışmalara başlayacaktır.